16 ธันวา...วันกีฬาแห่งชาติไทย
  • 11 December 2018
  • 1,171
  • 0
          หากย้อนกลับไปเมื่อครั้ง พ.ศ.2510 ในวันที่ 16 ธันวาคม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (หรือ กีฬาซีเกมส์ SEA Games ในป
อ่านต่อ
9 คำสอนของ "พ่อหลวงร.9"
  • 4 February 2019
  • 1,671
  • 0
9 คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร ในการทำหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับต
อ่านต่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม "วันครูแห่งชาติ"
  • 24 January 2019
  • 938
  • 0
วันที่ ๑๖ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "วันครูแห่งชาติ" https://www.facebook.com/297383427651021/posts/320899221966108/     นับได้ ๘๒๖ วัน นับแต่วันสวรรคต   "...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ
อ่านต่อ