มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ
  • 18 February 2019
  • 249
  • 1
มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ  โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)               หากถามถึงวันแห่งความรัก แทบจะทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ
อ่านต่อ
10 ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น...
  • 18 February 2019
  • 365
  • 0
10 ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น... โดย : สถานีวิทยุ จส.4 ยโสธร     ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น การดี่มน้ำ มีความสำคัญต่อร่างกายและวิถีชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผิวพรรณต่างเห็นตรงกันว่าการดื่มน้ำนั้นช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ทำให้คุณ
อ่านต่อ
9 คำสอนของ "พ่อหลวงร.9"
  • 4 February 2019
  • 823
  • 0
9 คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร ในการทำหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับต
อ่านต่อ