มารู้จัก "วันกองทัพไทย" กันเถอะ!
  • 16 January 2019
  • 477
  • 0
มารู้จัก "วันกองทัพไทย" กันเถอะ! https://www.facebook.com/1973292132934418/posts/2182998435297119/     ประวัติวันกองทัพไทย เมื่อ พ.ศ.2502 รัฐบาลในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน เป็นวันกองทัพไทย และยังเป็นวันคล้า
อ่านต่อ