อย่าทอดทิ้งพระในบ้าน!! คำสอนสมเด็จโต
  • 7 January 2019
  • 105
  • 0
อย่าทอดทิ้งพระในบ้าน!! คำสอนสมเด็จโต       มีคุณนายคนหนึ่ง….. เป็นคนใจบุญสุนทาน…ทำบุญตักบาตรทุกเช้า ตักบาตรเสร็จ.. ก็แต่งสำรับกับข้าว…อย่างบรรจงประณีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
อ่านต่อ