"ประเพณีตีคลีไฟ" จ.ชัยภูมิ หนึ่งเดียวในโลก!
  • 7 January 2019
  • 947
  • 0
"ประเพณีตีคลีไฟ" จ.ชัยภูมิ หนึ่งเดียวในโลก!! #สถานีวิทยุจส.5 ชัยภูมิ       ประเพณีตีคลีไฟ เป็นประเพณีไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีขึ้นมาแต่โบราณ โดยได้แนวคิด มาจากการตีคลีของพระสังข์กับพระอินทร์ในวรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง การตีค
อ่านต่อ