สถานีวิทยุ กวส.5 ขอนแก่น  

วิทยุออนไลน์ กวส.5 ขอนแก่น AM 1044 KHz

 รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1