สถานีวิทยุ วปถ.2 เชียงใหม่  

วิทยุออนไลน์ วปถ.2 เชียงใหม่ AM 738 KHz

รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ JS Signal Radio  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.94.5  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.100    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1