สถานีวิทยุ วปถ.2 เชียงใหม่  

วิทยุออนไลน์ วปถ.2 เชียงใหม่ AM 738 KHz

 รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1