สถานีวิทยุ กวส.2 แพร่ ติดตาม facebook fanpage สถานีวิทยุ กวส.2 แพร่ website สถานีวิทยุ กวส.2 แพร่

 วิทยุออนไลน์ กวส.2 แพร่ AM 585 KHz

 รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1