ศรีสะเกษ ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 62

https://www.facebook.com/Meebunjs1/

 

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า “เทศกาลดอกลำดวนบาน” เป็นประเพณีของชนสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ อันได้แก่ ชาวเขมร ชาวลาว ชาวส่วย และชาวเยอ ชนเผ่าพื้นเมือง “เขมร-ป่าดง” ผ่านรูปแบบการจำลองหมู่บ้านวิถีชีวิตชนสี่เผ่าโบราณอย่างใกล้ชิด กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า 4 เผ่า การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่น การแสดงภาพวาดและสาธิตการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ บริเวณลานทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ และกิจกรรมถ่ายภาพติดสแตมป์ที่ระลึก โดยไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ รื่นรมย์ไปกับความหอมเย็นละมุนอ่อนนุ่มของดอกลำดวน ที่เบ่งบานผลิดอกจากต้นลำดวนกว่าห้าหมื่นต้น ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณ และชมการแสดงแสง สี เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” อันเป็นตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการแสดงจากนักแสดงกิตติมศักดิ์จากภาคราชการและเอกชน ที่มาร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่า กับตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองศรีษะเกษ ดินแดนแห่งดอกลำดวน ซึ่งจะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม เชิญมาท่องเที่ยววิถีไทย ชมดอกไม้ไทย ที่ศรีสะเกษ

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก google

สถานีวิทยุ จส. JsSignalRadio

https://www.facebook.com/Meebunjs1/