"มอบความรู้ป้องกันไฟป่า" พล.ร.9 จัดอบรมอาสาสมัครการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ให้กับราษฎรอาสา ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

- The 9th Infantry Regiment organized a training for forest fire prevention and haze volunteers. For volunteers in the area of Ratchaburi.

!!!...รวมพลังจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน...!!!

พล.ร.9/กกล.สุรสีห์ โดย ร. 29 ( ฉก.ทัพพระยาเสือ ) จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่น้ำภาชี จัดอบรมโครงการ ฟันหนูฝึกอบรมอาสาสมัครการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 ให้กับราษฎรอาสาดับไฟป่า เพื่อฝึกอบรมทบทวน และฟื้นฟูความรู้และซักซ้อมภาคปฏิบัติการดับไฟป่า รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า ณ สถานีป้องกันไฟป่าแม่น้ำภาชี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

อ้างอิง: https://rta.mi.th/6402188-2/