เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลม

 

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลม

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ที่มีชุมบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสวนกล้วยขนาดใหญ่อยู่ในชุมชนเมืองกล้วยนั้นถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไว ให้ผลผลิตดี และศัตรูพืชน้อย เป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคยนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ซึ่งการฟื้นฟูที่ว่างกลางกรุงให้เป็นสวนกล้วยได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ตัวจริง เพราะแทนที่จะเป็นพื้นที่รกร้าง กลับทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ชาวบ้านในละแวกนี้สามารถปลูกพืชผักอื่นๆ และเก็บผลผลิตมาบริโภคกันเองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าง พออยู่ พอกิน

รายการเดินหน้าปฏิรูป
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น.
ทาง ททบ.5 และ NBT

https://www.youtube.com/watch?v=szobjf1tZVE
ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group
               : บทความ รูปภาพ และวีดิโอจาก https://www.porpeang.org/