มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ
  • 18 February 2019
  • 1,024
  • 1
มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ  โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)               หากถามถึงวันแห่งความรัก แทบจะทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ
Read More
25 กุมภาพันธ์ "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ"
  • 28 February 2019
  • 878
  • 0
 25 กุมภาพันธ์ "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ"                        กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉ
Read More
รู้ - สู้ - เครียด
  • 24 January 2019
  • 1,426
  • 0
รู้ - สู้ - เครียด   https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%AA4-%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8
Read More