สถานีวิทยุ จส.1 กรุงเทพฯ

 


 

 

 

 สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 1 AM กรุงเทพฯ  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 2 AM สุราษฎร์ธานี  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 3 AM ร้อยเอ็ด  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 4 AM ยโสธร  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 5 AM ชัยภูมิ  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 6 AM ศรีสะเกษ

 สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 2 FM  JS Signal Radio  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 1 FM  สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร FM 100  สถานีวิทยุ FM ONE จส.103.5  


 
 สถานีวิทยุ จส.2 FM 103 MHz    

 

 สถานีวิทยุ​103.5 MHz   

 

สถานีวิทยุ กวส.1 สุรินทร์ AM 756 KHz  

 

 สถานีวิทยุ กวส.2 แพร่ AM 1215 KHz    

 

    สถานีวิทยุ กวส.3 สกลนคร AM 1188 KHz   

 

 สถานีวิทยุ กวส.4 พะเยา AM 1512 KHz    

 

 

สถานีวิทยุ กวส.5ขอนแก่น AM 1044 KHz   

 

สถานีวิทยุ กวส.6 นราธิวาส FM 92.5 MHz  

 

สถานีวิทยุ กวส.7 ยะลา FM 100 MHz  

 

สถานีวิทยุ วปถ.2 เชียงใหม่ AM 738 KHz   

 

สถานีวิทยุ วปถ.3 นครราชสีมา AM 1008 KHz  

 

 

สถานีวิทยุ วปถ.4 นครศรีธรรมราช AM 828 KHz  

 

 สถานีวิทยุ วปถ.5 สงขลา AM 738 KHz  

 

สถานวิทยุ วปถ.6 อุบลราชธานี AM 1287 KHz  

 

 สถานีวิทยุ วปถ.7 อุดรธานี AM 1233 KHz  

 

  สถานีวิทยุ วปถ.9 นครสวรรค์ AM 1080 KHz  

 

 

สถานีวิทยุ วปถ.10 เชียงราย AM 1080 KHz  

 

 

 สถานีวิทยุ วปถ.12 ขอนแก่น AM 603 KHz  

 

สถานีวิทยุ วปถ.14 อุตรดิตถ์ AM 1530 KHz  

 

 สถานีวิทยุ วปถ.15 ชุมพร AM 585 KHz  

 

สถานีวิทยุ วปถ.16 ยะลา AM 1080 KHz  

 

 สถานีวิทยุ วปถ.17 ตรัง AM 1350 KHz