ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย"
 • 7 April 2021
 • 182
 • 0
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย     หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...
mehr lesen
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
 • 29 March 2021
 • 293
 • 0
พระราชดำริ     โครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...
mehr lesen
โครงการชั่งหัวมัน
 • 22 March 2021
 • 427
 • 0
เชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ รวมไปถึงความหมายของชื่อโครงการ “ชั่งหัวมัน” ว่าหมายถึงอะไร และเกิดขึ้นไ...
mehr lesen
ฝายมีชีวิต บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
 • 18 March 2021
 • 412
 • 0
ฝายมีชีวิต บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ฝายมีชีวิต บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ....
mehr lesen
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม
 • 15 March 2021
 • 391
 • 0
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม เขตหนองแขม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 ฝั่งเขตที่อยู่ในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร จะมีสวนปลูกไม...
mehr lesen
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
 • 11 March 2021
 • 321
 • 0
คลองลัดโพธิ์ เป็นชื่อคลองเดิม บริเวณตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมมีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดส...
mehr lesen
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
 • 8 March 2021
 • 389
 • 0
“การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกต...
mehr lesen
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 • 5 March 2021
 • 461
 • 0
    “พระบารมีปกเกล้าฯ” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดย ดร.สุทิน...
mehr lesen
ทฤษฎีใหม่ : New Theory Agriculture
 • 3 March 2021
 • 513
 • 0
“...ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ อาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยาก..”...
mehr lesen
ฟาร์มเห็ดป้านา อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 • 2 March 2021
 • 459
 • 0
ชุมชนบ้านคลองขวางบนได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558 ในฐานะชุมชนท่องเที่ยวเช...
mehr lesen
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 1 March 2021
 • 400
 • 0
"...ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบ วางแผนและจั...
mehr lesen
โครงการชั่งหัวมัน
 • 25 February 2021
 • 490
 • 0
 เชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ รวมไปถึงความหมายของชื่อโครงการ “ชั่งหัวมัน” ว่าหมายถึงอะไร และเกิ...
mehr lesen
การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
 • 22 February 2021
 • 426
 • 0
  การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเลี้ยงโ...
mehr lesen
โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก : Khlong Tha Dan Dam
 • 19 February 2021
 • 549
 • 0
 "...โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าดำเนินการไปเดี๋ยวนี้ อีก...
mehr lesen
โครงการพระราชดำริฝนหลวง
 • 17 February 2021
 • 564
 • 0
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ "ฝนหลวง"แนวพระราชดำริ   ในปี พ.ศ.2498 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
mehr lesen
โครงการแกล้งดิน
 • 17 February 2021
 • 477
 • 0
แกล้งดิน หมายถึง กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมีในดินซึ่งมีศักย์หรือความพร้อมจะเป็นดินเปรี้ยว ให้เปรี้ยวรุนแรงมีกรดจัด จ...
mehr lesen
โครงการฝายชะลอความชุ่มชื้น : Check Dam
 • 16 February 2021
 • 526
 • 0
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบดีว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและอาศัยน้...
mehr lesen
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลม
 • 16 February 2021
 • 587
 • 0
  เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลม เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบาง...
mehr lesen
โครงการสะพานพระราม 8 : Rama VIII Bridge
 • 15 February 2021
 • 598
 • 0
โครงการสะพานพระราม 8 หนึ่งในโครงการจตุรทิศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรุงเทพมหานครพิจา...
mehr lesen
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : Pasakjolasid Dam
 • 11 February 2021
 • 568
 • 0
 “เขื่อนป่าสัก ที่ตอนแรกวางแผนให้จุได้ 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่แก้ไปแก้มาก็เหลือ 750 ล้านกว่าๆ ตามตัวเล...
mehr lesen
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมถึงโครงการในพระราชดำริในสมเด็จสมเด็จพระเท...
 • 2 April 2018
 • 738
 • 0
    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน นี้ เว็บไซต์ JS...
mehr lesen
16 ธันวา...วันกีฬาแห่งชาติไทย
 • 11 December 2018
 • 2,270
 • 0
          หากย้อนกลับไปเมื่อครั้ง พ.ศ.2510 ในวันที่ 16 ธันวาคม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
mehr lesen
9 คำสอนของ "พ่อหลวงร.9"
 • 4 February 2019
 • 2,744
 • 0
9 คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ...
mehr lesen
วันที่ ๑๖ มกราคม "วันครูแห่งชาติ"
 • 24 January 2019
 • 1,777
 • 0
วันที่ ๑๖ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "วันครูแห่งชาติ" https://www.facebook.com/297383427651021/posts/320899221966108/ &n...
mehr lesen
มารู้จัก "วันกองทัพไทย" กันเถอะ!
 • 16 January 2019
 • 2,072
 • 0
มารู้จัก "วันกองทัพไทย" กันเถอะ! https://www.facebook.com/1973292132934418/posts/2182998435297119/     ป...
mehr lesen
"ธงชัยเฉลิมพล" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทหาร
 • 24 January 2019
 • 1,027
 • 0
"ธงชัยเฉลิมพล" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทหาร https://www.facebook.com/1702876993158038/posts/2174159279363138/   &nbsp...
mehr lesen
3 กุมภาพันธ์ “ วันทหารผ่านศึก ”
 • 4 February 2019
 • 964
 • 0
3 กุมภาพันธ์ “ วันทหารผ่านศึก   ”https://www.facebook.com/weloverta/photos/a.237033493029006/2151693...
mehr lesen
อย่าทอดทิ้งพระในบ้าน!! คำสอนสมเด็จโต
 • 7 January 2019
 • 1,005
 • 0
อย่าทอดทิ้งพระในบ้าน!! คำสอนสมเด็จโต       มีคุณนายคนหนึ่ง….. เป็นคนใจบุญสุนทาน…...
mehr lesen
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • 14 January 2019
 • 824
 • 0
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์                ...
mehr lesen
"ประเพณีตีคลีไฟ" จ.ชัยภูมิ หนึ่งเดียวในโลก!
 • 7 January 2019
 • 947
 • 0
"ประเพณีตีคลีไฟ" จ.ชัยภูมิ หนึ่งเดียวในโลก!! #สถานีวิทยุจส.5 ชัยภูมิ       ประเพณีตีคลีไฟ เป็นประเพ...
mehr lesen